Cumartesi , Kasım 17 2018
Anasayfa / Büyü / Büyü Bozma – Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü Bozma – Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü yapılan insanların, yapılan büyüden kurtulmaları için büyü bozma işlemleri yapılır. Bunun için öncelikle, büyü yapılan kişiye bakım işlemi yapılarak büyünün çeşidi tespit edilir. Sorun bulunduktan sonra tedavi işlemine geçilir. Büyü bozma işlemi yetkili kişilerce yapılmalıdır. Din adamları veya medyumlara başvurularak bu işlem yaptırılabilir. Ancak bunlara başvururken de dikkatli olunmalı ve işin ehli kişilerle çalışılmalıdır. Yoksa beklenmedik sonuçlar doğabilir.

Büyü bozma işlemi yüzyıllardan beri, büyünün varolmasıyla beraber kullanılıyor. Özellikle kara büyülerin bozulması işlemlerinde çok farklı işlemler gerçekleştirilmektedir. Büyü sebebiyle soyut varlıkların etkisi altına giren insanların kesinlikle bir medyuma başvurarak büyü bozdurma işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

büyü,büyü bozma,büyü nasıl bozulur,büyü bozma duası,büyü bozan medyum,büyü bozan hocalar,büyü bozan medyumlar

Kara büyülerin etkisiyle hayatları tersine gitmeye başlayan, sürekli acı çeken, hastalıktan kurtulmayan ve kısmetleri düzelmeyen insanlar büyü bozma işlemleri yaptırarak bunları tersine çevirebilirler. Yine kara büyülerin sonucu olarak sıkça başa gelen cinlerin ve diğer soyut varlıkların musallatı sonucu hayatları kabusa dönen insanların sayısı bir hayli fazladır.

Cin musallatlarıyla sonuçlanan büyülerde, büyüyü bozmak için, bazı zamanlarda cinleri yakmak en etkili yöntemdir. Cin medyumun sözünü dinlemezse böyle sonuçlarla karışılaşılabilir. Bazı durumlarda ise aile de işin işine girerse 2-3 cin beraber yakılır ve yok edilir.

Günümüzde “iç sıkıntılarının, boğulur gibi olan hallerin, çeşitli şeyler görme ve işitmenin” altında cinler yatmaktadır. Bilimsel olarak bir olay olmadığından dolayı insanlara uyuşturucu vererek bu meseleden kurtulmaları amaçlanır. Ancak bunun bilimsel olmadığı ve yalnızda medyumlarla çözüleceği bellirdir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü bozma yolları, büyü yapma yolları gibi farklı farklıdır. Hastaya yapılan büyünin çeşidi tespit edildikten sonra ona göre tedavi uygulanır. Türlü müsibetlere karşı türlü önemler alınır. Büyü bozan kişinin de büyü yapan kişi kadar güçlü olması gerekmektedir. Ayrıca büyü yapılan kişinin de inançlı olması son derece önemlidir.

Büyü bozma yolunda Allah tarafından bazı ayetler indirilmiştir. Bunlardan bazıları Ayet-el-Kürsi, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha sureleridir. Bunların sık sık okunması gerekir. Her derda deva bu dualar bizleri türlü müsibetlerden koruyacaktır. Büyü nedeniyle musallat olan cinlerden korunmak için de sık sık “Lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil Aziym” diyebiliriz. Yine bu cinlerden kurtulmanın bir yolu da CİN MEKTUBU dur.

Cin musallatı ile sonuçlanmış büyüyü bozmanın bir diğer yolu ise “cin korunma duası” okunmasıdır. Onun da okunuşu şöyledir;

“Rabbi inniy messeniyeş şeytânu binusbin azab; rabbî eûzü bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzü bike en yahdurun. Ve hıfzan min külli şeytanin marid. “(Sad: 41 – Mü’minun: 97-98-Saffat: 7)

Bu duayı 3-5 kişi, büyü yapılan kişinin evine giderek 300 veya 500 defa okumalıdır. Dua okuma olayı 3 gün üst üste tekrar edilirse daha tesirli olacaktır. Aynı şekilde büyü yapılan kişinin, dualar okunurken, okuyanlarla beraber tekrar etmesi gerekir. Ayrıca bir kişinin sağ elini o büyü yapılmış kişinin başına koyarak okumasında çok fayda olur.

Büyü Bozan Ayetler (Okunuşları ve Anlamları)

1 – Ayet-el-Kürsi

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

2 – İhlas suresi

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Kul hüvellâhü ehad
 2. Allâhüssamed
 3. Lem yelid ve lem yûled
 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 1. De ki; O Allah bir tektir.
 2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 3. Doğurmadı ve doğurulmadı
 4. O ‘na bir denk de olmadı.

3 – Muavvizeteyn Sureleri

Felak ve Nâs sûrelerinin ikisine birden verilen isim. Muavvizeteyn, Allah’a sığınmayı gösteren iki sûre demektir.

3.a – Felak Suresi

Okunuşu

 1. Kul eûzu bi rabbil felak (felakı).
 2. Min şerri mâ halak (halaka).
 3. Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe).
 4. Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi).
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede).

Anlamı

 1. De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
 2. Yarattıklarının şerrinden.
 3. Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
 4. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.
 5. Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.

3.a – Nâs Suresi

Okunuşu

 1. Kul, euzü birabbin nâs,
 2. melikin nâs, ilâhin nâs,
 3. min şerril vasvasil hannas,
 4. elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
 5. minel cinneti ven nâs.

Anlamı

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

4- Fatiha Suresi

Okunuşu

 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
 3. Errahmânir’rahim
 4. Mâliki yevmiddin
 5. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
 6. İhdinessırâtel müstakîm
 7. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
 3. O Rahmân ve Rahim,
 4. O, din gününün maliki Allah’ın.
 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
 6. Hidayet eyle bizi doğru yola,
 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

papaz büyüsü,papaz büyüsü nedir,papaz büyüsü bozma,papaz büyüleri,papaz büyüsü nasıl bozulur,papaz büyü çeşitleri nelerdir,kara büyü, aşk için papaz büyüsü, bağlama için papaz büyüsü, kısmet için papaz büyüsü, geri getirme için papaz büyüsü, cinsellik için papaz büyüsü, papaz büyüsü yapan medyum,papaz büyüsü bozan medyum

Papaz Büyüsü

Aşağıdaki yazımda papaz büyüsü nedir?, papaz büyüsü bozma, papaz büyüleri, papaz büyüsü nasıl bozulur?, papaz …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İzin Verilmiyor!